Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації – веде роботу з підготовки для будівельної галузі


Слюсаренко Юрій Степанович
Тел.:(044) 249-72-40
(050) 415-34-85 
Заступник директора інституту з наукової роботи, 
Факс:
(044) 249-89-09 
кандидат технічних наук
E-mail:


Аспірантурою інституту протягом останніх 50 років підготовлені близько 200 кандидатів наук по спеціальностях:

Будівельні конструкції; Теорія і випробування споруд; Механіка ґрунтів, основи, фундаменти і підземні споруди"; "Економіка, організація і планування будівництва".

2.jpgВ теперішній час проводиться підготовка наукових кадрів за спеціальностями:

05.23.01 " Будівельні конструкції, будівлі та споруди";

05.23.02 "Основи і фундаменти";

05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби".

Наукове керівництво аспірантами виконують провідні вчені: доктори і кандидати наук.

У інституті діє спеціалізована вчена Рада з присудження вченого ступеня кандидата технічних наук по спеціальностях: "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" і "Основи і фундаменти".

За останні 5 років захистили кандидатську дисертацію 12 випускників нашої аспірантури.

Серед успішно захищених за ці роки дисертацій такі:

«Робота з'єднань арматури залізобетонних конструкцій при сейсмічному впливі»;

«Робота протизсувних споруд в умовах існуючої забудови міста Чернівці»;

«Ефективні бетони для попередньо напружених залізобетонних конструкцій з термічно зміцненою арматурою»;

«Розрахунок деформацій основ буронабивних та буроін'єкційних паль при дії вертикальних статичних стискуючих навантажень з урахуванням нелінійних властивостей деформування ґрунтів» та інші.


<<Назад

Членство в громадських організаціях