Обстеження покрівель

Виконується:

  • Розробка і перегляд нормативно-технічної документації: державних, регіональних, відомчих і галузевих норм. Прив’язка нормативної бази виробничо-постачальних підприємств до вимог будівельної практики України.
  • Проектування дахів будівель і споруд, як при зведені нових, так і при реконструкції існуючих.
  •  Підготовка розрахунків конструктивного складу суміщених і горищних дахів: паро- і теплоізоляцій; протиконденсатної і осушувальної вентиляції; систем водовідводу і водостоку з покриття; закріплень проти вітрових навантажень.
  • Підготовка експертних оцінок прийнятих конструктивних рішень покрівлі на стадії проекту.

Супроводжування покрівельних робіт: розробка проектів виконання робіт і технологічних регламентів; технічний нагляд; приймання робіт.

pokrivlya.jpg pokrivlya_1.jpg

pokrivlya_2.jpg


Проведення обстежень всіх типів покрівель промислового, цивільно-житлового та сільськогосподарського призначення.

Методика проведення обстежень включає основну частину (розділи по огляду внутрішньої та зовнішньої поверхонь покриття, оцінки стану водовідводів, основного покрівельного килима, місць його примикань та теплоізоляційного шару) та прийняття рішень на ремонт (поточний, технічний або капітальний) і додатки (розрахунки та заходи із зневоложення теплоізоляційного шару та технологічні карти з ремонту суміщених покрівель).

Методика (загальний обсяг з рисунками і таблицями близько 100-200 стор.) дозволяє грамотно та ефективно виконувати ремонт покрівель, та базується на досвіді ремонту біля 100 дахів будівель різного призначення загальною площею понад 5 млн. м2.

Приклади реалізації:

Суміщені дахи з вентиляційними системами.

Основною причиною збитковості суміщених дахів є швидке накопичення конденсатної вологи в їх товщі. Проведено дослідження і напрацьовано методики вибору і розрахунку вентиляційних систем суміщених дахів, які виключають конденсатне зволоження теплоізоляційного шару.

В залежності від прийнятого способу водовідведення із суміщеного покриття та виду теплоізоляційних матеріалів застосовуються три типи вентиляційних систем: канальна, з суцільним повітряним прошарком, з пазовим повітряним прошарком.


pokrivlya_3.jpg

Розроблено методику розрахунку параметрів, типові конструктивні рішення та технологічні вимоги до влаштування елементів

протиконденсатних вентиляційних систем суміщених дахів. Визначено техніко-економічну ефективність таких систем.

Суміщені дахи з вентиляційними системами апробовано в практиці будівельного виробництва і регламентуються зміною №4 до ДБН В.2.6-14-95.


<<Назад

Членство в громадських організаціях