Нормування та стандартизація

Нормування та стандартизація розроблення та супровід державних будівельних норм, настанов та стандартів для застосування у сфері будівництва, містобудування та архітектури


Тарасюк Василь Григорович
Тел.:(044) 248-88-67
(050) 387-97-12 
Заступник директора інституту з наукової 
та нормативно-методичної роботи,
Факс:
(044) 248-89-09 
кандидат технічних наук
    E-mail:


Інститутом виконуються заходи, що передбачені бюджетною програмою з нормування та стандартизації у сфері будівництва, згідно з Концепцією реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року та Постановою від № 471 13.4.2011 р. «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

За останні роки за завданням Мінрегіону України Інститутом розроблено 141 нормативний документ (ДБН, ДСТУ, ВБН, СОУ) для конструкцій, основ і фундаментів, сейсмостійкого будівництва, теплової ізоляції будівель, захисту від шуму, захисту від корозії, захисту від інших факторів впливу, пожежної безпеки тощо.Інститут супроводжує понад 330 будівельних норм та нормативних документів, приймає участь у супроводі близько 50 нормативних документів.Інститут забезпечує діяльність створених на його базі технічних комітетів стандартизації – ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд», ТК 303 «Будівельні конструкції», ТК 304 «Захист будівель і споруд», а також підкомітетів «Об’єкти агропромислового комплексу» в ТК 310 «Промислове будівництво» та «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» в ТК 311 «Ціноутворення та нормування наукової та науково-технічної продукції у будівництві»


Розроблення проектів норм та стандартів інституту виконують
Відділ нормування та стандартизації та провідні фахівці наукових підрозділів

Членство в громадських організаціях