Склад ради

СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ ДП НДІБК

затверджений наказом директора Інституту від 24.02.2020 № 07-ОД 


1.

Фаренюк Г.Г.

- Голова науково-технічної ради ДП НДІБК, директор Інституту, доктор техн. наук, проф.

2.

Немчинов Ю.І.

- заступник Голови Науково-технічної ради Інституту, перший заступник директора Інституту з наукової роботи, доктор техн. наук, проф.

3.

Слюсаренко Ю.С.

- заступник Голови науково-технічної ради ДП НДІБК, заступник директора інституту з наукової роботи, канд. техн. наук, с.н.с.

4.

Гах Н.Д.

- секретар  Науково-технічної  ради  Інституту,  учений  секретар ДП НДІБК, канд. техн. наук

5.

Тарасюк В.Г.

заступник директора Інституту з наукової та нормативно-методичної роботи, канд. техн. наук, с.н.с.

6.

Бабік К.М.

- завідувач лабораторії, канд. техн. наук

7.

Бамбура А.М.

- завідувач  відділу, д-р техн. наук, проф.

8.

Бєлоконь О.Л.

завідувач  відділу, канд. техн. наук

9.

Глуховський В.П.

- завідувач  лабораторії, канд. техн. наук, с.н.с.

10.

Гурківський О.Б.

- завідувач  лабораторії, канд. техн. наук

11.

Жарко Л.О.

- завідувач  відділу, канд. техн. наук, доцент

12.

Івлєва Н.П.

- завідувач  відділу, канд. економ. наук, с.н.с.

13.

Калюх Ю.І.

- провідний науковий співробітник, д-р техн. наук, проф.

14.

Кафієв К.П.

- завідувач  проектного відділу, канд. техн. наук

15.

Ковальський Р.К.

- завідувач лабораторії, канд. техн. наук, с.н.с.

16.

Корнієнко М.В.

- професор Київського національного університету будівництва та архітектури, канд. техн. наук, проф.

17.

Крівельов Л.І.

- старший науковий співробітник, канд. техн. наук, с.н.с.

18.

Кураш Ю.І.

- завідувач  лабораторії, канд. техн. наук, с.н.с.

19.

Лащ Н.В.

- завідувач відділу

 20. Лебедєва Л.І. - завідувач відділу

21.

Лісений О.М.

- завідувач відділу, канд.техн. наук 

 22. Любченко І.Г. - старший науковий співробітник, канд. техн. наук, доцент

23.

Мар’єнков М.Г.

- завідувач відділу, доктор технічн. наук, с.н.с.

24.

Мелашенко Ю.Б.

- завідувач відділу, канд техн. наук 

 25. Оксень Є.І. - провідний науковий співробітник, д-р техн. наук, проф.
 26. Олексієнко О.Б. - в.о. завідувача відділу, канд. техн. наук
 27. Тимофєєв М.В. - завідувач центру, канд. техн. наук, доцент;

28.

Титаренко В.А.

- в.о. завідувача відділення, канд. техн. наук, с.н.с.

29.

Трохименко М.П.

- старший науковий співробітник

 30. Фесенко О.А. - завідувач сектору, канд. техн. наук

31.

Шейніч Л.О.

- завідувач  відділу, д-р техн. наук, проф.

32.

Шокарев В.С.

- директор Запорізького відділення Інституту, канд. техн. наук, с.н.с.


2. Склад секції №1 «Будівельні конструкції. Основи і фундаменти. Енергоефективність»

1.

Слюсаренко Ю.С.

- Голова секції № 1 Науково-технічної ради Інституту, заступник директора Інституту з наукової роботи, канд. техн. наук, с.н.с.

2.

Гах Н.Д.

- секретар секції Науково-технічної ради Інституту, учений секретар Інституту, канд. техн. наук

  3. Головко Р.О.- завідувач лабораторії

4.

Бамбура А.М.

-  зав. відділу, д-р техн. наук, проф.

 5. Бєлоконь О.Л.- завідувач відділу, канд. техн. наук

6.

Болотов Ю.К.

- старший наук. співробітник, канд. техн. наук, с.н.с.

7.

Дмитрієв Д.А.

- провідний науковий співробітник, канд. техн. наук

   8. Іщенко Ю.І.- завідувач лабораторії

9.

Кафієв К.П.

- завідувач  проектного відділу, канд.техн.наук

10. Ковальський Р.К.- завідувач лабораторії, канд. техн. наук, с. н. с.

11.

Крівельов Л.І.

- старший науковий співробітник, канд. техн. наук, с. н. с.

12.

Лісений О.М.

- завідувач відділу, канд. техн. наук

13.

Любченко І.Г.

- старший науковий співробітник, канд. техн. наук, доцент

 14.Мелашенко Ю.Б.- завідувач відділу, канд. техн. наук
 15Олексієнко О.Б.- в.о. завідувача відділу, канд. техн. наук

16.

Столярчук Ю.Ф.

- завідувач відділу

17.

Тимофєєв М.В.

- завідувач центру, канд. техн. наук, доцент

18.Титаренко В.А.- в.о. завідувача відділення, канд. техн. наук, с. н. с.

19.

Трохименко М.П.

- старший науковий співробітник

20.

Червинський І.Й.

- завідувач лабораторії

3. Склад секції №2 «Захист будівель та споруд. Економіка будівельних конструкцій»

1.

Немчинов Ю.І.

- Голова секції №2 Науково-технічної Ради Інституту, перший заступник директора Iнституту з наукової роботи, д-р техн. наук, проф.

  2.  Тарасюк В.Г.заступник директора Інституту з наукової та нормативно-методичної роботи, канд. техн. наук, с.н.с.

3.

Бабік К.М.

– завідувач  лабораторії, канд. техн. наук

4. Бамбура А.М.- завідувач відділу, д-р техн. наук, проф.

5.

Бєлоконь О.Л.

- завідувач відділу, кандидат техн. наук

6.

Глуховський В.П.

- завідувач  лабораторії, канд. техн. наук, с. н. с.

7. Григанська Т.І.- провідний інженер, секретар секції

8.

Гурківський О.Б.

- завідувач лабораторії, канд. техн. наук

9.

Жарко Л.О.

- завідувач  відділу, канд. техн. наук, доцент

10.

Івлєва Н.П.

- завідувач  відділу, канд. економ. наук, с.н.с.

11.

Калюх Ю.І.

- провідний науковий співробітник, д-р техн. наук, проф.

12.

Ковальський Р.К.

- завідувач  лабораторії, канд. техн. наук, с.н.с.

13.

Кураш Ю.І.

- завідувач лабораторії, канд. техн. наук, с. н. с.

14.

Мар‘єнков М.Г.

- завідувач відділу, д-р. техн. наук, с.н.с.

15. Сазонова І.Р.- старший науковий співробітник
 16. Сергійчук В.А. - в.о. завідувача відділу
 17. Фесенко О.А.- завідувач сектору, канд. техн. наук

18.

Шейніч Л.О.

- завідувач  відділу, д-р техн. наук, проф.

Членство в громадських організаціях