Бюлетень fib № 96 (2020)

Огляд бюлетеню fib # 96
(перекладено з англійської на українську мову)

Бюлетень fib No. 96. Керівництво для підводних плавучих мостів-тунелів. 
Керівництво за передовою технологією. 
(119 стор., ISBN 978-2-88394-143-4, жовтень 2020 р.)


Анотація: 
Цей бюлетень є керівним документом для «підводних плавучих мостів-тунелів», який представляє собою нововведення в морських бетонних конструкціях. Ця тема є важливою для Комісії 1, оскільки в майбутньому прогнозується кілька застосувань в морському середовищі.
Підводні плавучі мости-тунелі - це рішення, яке може бути запропоновано для вирішення різних проблем при проходженні водних перешкод, таких як озера і фіорди, зменшуючи вплив і забезпечуючи ряд економічних переваг.
Керівні принципи, безумовно, сприятимуть застосуванню підводних плавучих  мостів-тунелів, оскільки документ корисний не тільки для проектувальників, але і для будівельних компаній, власників і державних адміністрацій.
В якості рекомендацій керівництва, бюлетень надає велику інформацію про проектування, будівництво та управління цими конструкціями, дозволяючи всім користувачам бути впевненими в просуванні використання підводних плавучих мостів-тунелів.

Зміст
Передмова
Скорочення та абревіатури
1. Вступ
2. Підводні плавучі мости-тунелі
   2.1 Назва
   2.2 Поняття
   2.3 Переваги підводних плавучих мостів-тунелів
   2.4 Проблема охорони навколишнього середовища
   2.5 Надійність
3. Норми та правила
   3.1 Загальні положення
   3.2 Відповідні стандарти
        3.2.1 Єврокоди
        3.2.2 Стандарти ISO
        3.2.3 Стандарти DNV GL
        3.2.4 Інші відповідні стандарти
    3.3 Додаткові положення щодо підводних плавучих мостів-тунелів
        3.3.1 Загальні аспекти проектування підводних плавучих мостів-тунелів
        3.3.2 Конкретні аспекти проектування
4. Функціональні вимоги
    4.1 Вступ
    4.2 Розрахунковий термін служби
    4.3 Рух
    4.4 Планування та розміщення
    4.5 Тунельна структура
    4.6 Установки та системи
    4.7 Система безпеки
    4.8 Екологічні вимоги
    4.9 Експлуатація
5. Умови місцевості 
    5.1 Батиметричні дані та стан рельєфу морського дна
    5.2 Геологія берегової частини та ґрунтові умови
    5.3 Сейсмічні умови
    5.4 Вітрові умови
    5.5 Стан хвиль
    5.6 Струм
    5.7 Температура
    5.8 Коливання рівня води
    5.9 Щільність морської води
    5.10 Рух суден
    5.11 Інші дії
6. Дії та вплив дій
    6.1 Власна вага
          6.1.1 Постійна власна вага, G perm
          6.1.2 Плавучість, B
          6.1.3 Сума постійної дії, G
            6.1.4 Змінна власна вага, G var
            6.1.5 Транспортне навантаження
     6.2 Задані деформації
          6.2.1 Навантаження після натягнення
          6.2.2 Повзучість і усадка
     6.3 Вплив навколишнього середовища
          6.3.1 Дія квазістатичного струму
          6.3.2 Вібрації/коливання, викликані вихором
          6.3.3 Дія хвиль
          6.3.4 Стан моря
          6.3.5 Дія хвилі першого порядку
          6.3.6 Дія хвилі другого порядку
          6.3.7 Дія хвилі сумарної частоти
          6.3.8 Інші впливи хвильового навантаження
          6.3.9 Коливання рівня води
          6.3.10 Дія вітру – понтонний тип підводних плавучих мостів-тунелів
          6.3.11 Дія температур 
          6.3.12 Водяний тиск
         6.3.13 Дія снігу та льоду
   6.4 Удар корабля в понтон, що підтримується підводним плавучим мостом-тунелем
   6.5 Інші випадкові дії
7. Принципи проектування
   7.1 Конструктивна конфігурація
        7.1.1 Загальні положення
        7.1.2 Горизонтальне вирівнювання
        7.1.3 Вертикальне вирівнювання
        7.1.4 Поперечний переріз тунелю
        7.1.5 Стики конструкції
        7.1.6 З’єднувальна арматура для з’єднання  з берегом
    7.2 Глобальна стабілізація
        7.2.1 Загальні положення
        7.2.2 Вертикальна стійкість
        7.2.3 Горизонтальна стійкість
   7.3 Проектні умови
        7.3.1 Тимчасові проектні умови
        7.3.2 Умови на місці
    7.4 Аналіз конструкції
        7.4.1 Загальні положення
        7.4.2 Спрощений підхід
        7.4.3 Аналіз квазістатичної реакції
        7.4.4 Аналіз динамічної реакції
     7.5 Проектування конструкції
        7.5.1 Загальні положення
        7.5.2 Система швартування
        7.5.3 Понтони
      7.6 Концепція безпеки
         7.6.1 Стійкість
8. Будівництво
    8.1 Порівняння з існуючими конструкціями
         8.1.1 Порівняння з будівництвом тунелю, побудованого методом відкритої проходки
         8.1.2 Вертикальна стабілізація конструкції плавучої морської платформи
         8.1.3 Горизонтальна стабілізація конструкції плавучої морської платформи
    8.2 Типи підводних плавучих мостів-тунелів
    8.3 Тросові анкери підводних плавучих мостів-тунелів 
9. Установка
   9.1 Вступ
   9.2 Дані
   9.3 Планування
   9.4 Логістика
   9.5 Морські властивості підводних плавучих мостів-тунелів
   9.6 Установка фундаменту
   9.7 Установка причалу та тросу
   9.8 З’єднування
   9.9 Морське обладнання
   9.10 Безпека
10. MEP – системи
   10.1 Регулювання руху/ система відеоконтролю
   10.2 Якість повітря та вентиляція проти диму
   10.3 Система автоматичного тушіння пожежі
   10.4 Аварійне освітлення / позначення аварійних виходів / радіо / телефон / аварійне джерело електропостачання
   10.5 Каналізація / водозбірник / помпа осушення трюму
   10.6 Індикація рівня та/або затоплення баластних цистерн
   10.7 Вимірювання сили тросів
   10.8 Запобігання зіткнень
11. Експлуатація та обслуговування
   11.1 Проектування для мінімального технічного обслуговування
   11.2 Безперервне технічне обслуговування
   11.3 Реконструкція
12. Потенційні ризики та надійність 
   12.1 Визначення та рамки
   12.2 Специфічна небезпека підводних плавучих мостів-тунелів
   12.3 Стійкість плаваючих конструкцій
   12.4 Розрахунок аварійного граничного стану
   12.5 Цільова надійність 
   12.6 Методи перевірки та контролю
13. Вартість
   13.1 Вартісна конкурентоспроможність
   13.2 Порівняння вартостей
   13.3 Оціночна вартість
   13.4 Носії витрат
   13.5 Невизначеність вартості та чутливість вартості 
14. Дослідження підводних плавучих мостів-тунелів
   14.1 Загальні положення
   14.2 Короткий опис понять
15. Посилання 

Членство в громадських організаціях