Бюлетень fib №83 (2017 р.)

«Збірні тунельні сегменти в фібробетоні» (162 стор.)

     Цією публікацією комісія fib І  починає нову серію документів, що стосуватимуться використанню будівельного бетону у підземному будівництві, де роль будівельного бетону постійно зростає. В цьому контексті дуже важливим є використання будівельного бетону у облицюванні тунелів, для якого дуже добре підходять характеристики залізобетону завдяки його міцності при стисканні, водонепроникності, та довговічності. Облицювання тунелю з залізобетону традиційно відливається на місці , але з  введенням бурових тунелепрохідних машин (TBM) була винайдена технологія сегментного облицювання збірним бетоном, що на даний час є одним з найбільш обіцяючих застосувань фібро бетону (FRC). Використання фібробетону дозволяє знизити або обійтися без традиційної арматури при виробництві збірних сегментів. В останні декілька років застосування цієї  технології дуже поширилось. Одним з  аспектів, завдяки якому  застосування фібро бетону у сегментному облицюванні дуже зростає, це введення нормативів для проектування фібро бетону. У 2013 fib презентував Типові Нормативи 2010 (МС2010), які вміщують розділ з проектування фібро бетону та є основою для проектування сегментного облицювання з фібро бетону. 
     Рекомендації, наведені у цьому бюлетені, базуються на досвіді авторів, що реалізовували проекти по будівництву тунелів, які викопувались механічно, та використовували сталевий фібро бетон , а також проектували сегментне облицювання, армоване сталевими волокнами.

     Зміст бюлетеню:

1 Введення
  1.1 Область застосування документу
  1.2 Тунелі, викопані механічно
  1.3 Фібробетон у тунелях з сегментним облицюванням
   1.4 Посилання
2   Що є фібробетон
3   Проектування випадків динамічного навантаження при виготовленні
  3.1 Випадки динамічного навантаження
  3.2 Безпека та стратегії проектування
  3.3 Критерії для заміни сталевих прутів на волокна
  3.4 Проектування згідно з методом граничного стану 
    3.4.1 Введення
    3.4.2 Проектування арматури за допомогою посекційного аналізу 
      4.3.2.1 Оцінка Мcrd 
      4.3.2.2 Оцінка необхідної f R3k   для окремої   Md  
      3.4.3 R/FRC сегменти з Мu ≥ Мcr,d 
      3.4.4 FRC сегменти з Мu ≥ Мcr,d
      3.4.5 FRC сегменти з Мu < Мcr,d
  3.5  Експлуатаційний граничний стан з урахуванням тріщин
  3.6 Проектування різних ступенів навантаження
     3.6.1 Вийняття з форми
     3.6.2 Розтріскування
     3.6.3 Транспортування 
     3.6.4 Обробка
  3.7 Посилання
4   Фаза тяги тунелепрохідних машин 
  4.1 Режим роботи локального сегменту
    4.1.1 Режим роботи локального сегменту  тунельних сегментів з фібро бетону
  4.2 Режим роботи основного сегменту
    4.2.1 Режим роботи основного сегменту тунельних сегментів з фібро бетону
  4.3 Посилання
5   Умови навантаження у кінцевому стані
6   Оцінка облицювання тунелю під дією вогню
  6.1 Введення
  6.2 Погіршення властивостей матеріалів
7  З’єднувальні елементи 
  7.1 Введення
  7.2 Типи з’єднувальних елементів
  7.3 Використання з’єднувальних елементів
  7.4 Навантаження та види відмов закладних деталей у бетоні
  7.5 Проектування з’єднувальних елементів
    7.5.1 Проектування проти розриву сталі
    7.5.2 Проектування урахування втрат  області контакту опор  у впадинах 
    7.5.3 Проектування руйнування бетону на основі методу проектування можливостей бетону 
    7.5.4  Умови екстремального навантаження та довгострокового навантаження
   7.5.5 Проектні комбінації та концепція безпеки
   7.5.6 Перевірка несучої здатності
  7.6 Посилання
8   Витривалість
  8.1 Введення
  8.2 Існуючі стандарти та директиви
  8.3 Корозія сталевого волокна
    8.3.1 Корозія у бетоні без тріщин
    8.3.2 Корозія у бетоні з тріщинами
  8.4 Корозія волокон, викликана блуждаючим струмом
  8.5 Висновок
  8.6 Посилання
9   Контроль якості
  9.1 Попередні випробування
    9.1.1 Оцінка властивостей бетону через 28 днів 
    9.1.2 Оцінка властивостей бетону на ранній стадії 
    9.1.3 Оцінка властивостей бетону через довгий час
    9.1.4 Подальші випробування
  9.2 Випробування під час виготовлення 
  9.3 Критерії прийому
  9.4 Посилання
10  Оцінка екологічності облицювання тунелів за допомогою комбінованого використання  методів EMI  та  MIVES
  10.1 Показник екологічності
  10.1.1 Метод визначення оціночної функції
  10.2 Механічний індекс
  10.3 Прикладення до бетонного облицювання
  10.4 Висновки
  10.5 Посилання
11   Розбір випадків
  11.1 Розбір випадку 1 
  11.2 Розбір випадку 2
Додаток 1: визначення M-N кривої при абсолютному  граничному стані
Додаток 2: визначення M-N кривої при експлуатаційно-придатному стані
Додаток 3: залежність деформації від напруження у нелінійному розрахунку
Посилання 

Членство в громадських організаціях