Бюлетень fib №81 (2017 р.)

«Напруження зрізу під тиском несучих бетонних плит: визнаючи досвід Нейла М.Хоукінса. Міжнародний  симпозіум за участю Міжнародної ради аеропортів  та  fib» (378 арк.)


     Бюлетень fib 81 надає найновішу інформацію, доступну для дослідників та  практикуючих експертів з  аналізу, проектування та експериментальних даних щодо напруження зрізу під тиском несучих бетонних плит. Цей бюлетень містить 18 документів, що були представлені на трьох сесіях міжнародного симпозіуму, що проводився 25 жовтня 2016 р. у Філадельфії , США. Цей симпозіум було організовано підкомітетом 445 з напруження зрізу під тиском  Міжнародної ради аеропортів та робочою групою 2.2.3  fib з метою не лише поширення інформації про цей важливий об’єкт проектування , але й для узгодження різних теорій проектування та ключових аспектів проектування напруження зрізу під тиском. На симпозіумі визнали величезний вклад у проектування  напруження зрізу під тиском несучих бетонних плит  професора Емерітуса Нейла М. Хоукінса (Університет Ілінойсу у м. Шампейн-Урбана).
     Документи містять головні аспекти щодо напруження зрізу під тиском несучих бетонних плит у різних умовах навантаження, впливу розміру  плит на напруження,  впливу коефіцієнту армування плит на характер реакції та руйнування  плит з та без арматури, що працює на зріз,  включення цієї арматури до проектування та формулювання  у будівельних нормах, вивчення різних аналітичних інструментів для  передбачення  напруження зрізу під тиском, вивчення реакції несучих плит після продавлювання, оцінка проектних положень у сучасних будівельних нормах, заснованих  на останніх експериментальних даних та нових теоретичних знаннях з напруження зрізу під тиском, огляд сумісної роботи, проведеної підкомітетом АСІ 445 та робочою групою 2.2.3  fib  разом  з метою створення  банку даних  з результатами досліджень для оцінки та створення  проектних рекомендацій щодо  напруження зрізу під тиском  у північно-американських та міжнародних будівельних нормах.

Зміст бюлетеню:

 Введення
1 Передмова
2. Передача зусиль зсуву та передача моменту у з’єднанні колон з плитами перекриття
3. Вплив розміру залізобетонних  плит на силу  напруження зрізу під тиском з та без арматури, що працює на зріз
4. Поведінка та  рівень  ефективності з/б з’єднань колон з плитами перекриття
5 Вплив розміру на силу  напруження зрізу під тиском: відмінності та аналогії зі зрізом плити з одинарною арматурою
6 Продавлювання, викликане згином плоскої плити
7 3Д аналіз  кінцевих елементів напруження зрізу під тиском з/б плоских плит з використанням системи ABAQUS
8  Вплив арматури, що працює на згин, та товщини на силу продавлювання
9 Огляд даних дослідів для внутрішніх  з’єднань колон з плитами перекриття з передачею моменту
10 Максимальна здатність напруження зрізу під тиском  фундаментного блоку з новою арматурою, що працює на напруження зрізу під тиском
11  Поєднання одно- та двостороннього зсуву у плитах 
12  Відповідь плит на продавлювання  та відповідь після продавлювання
13 Теорія критичних тріщин для проектування продавлювання: від механічної моделі до замкнутих розрахунків
14 Продавлювання плоских плит  в умовах перемінного горизонтального циклічного навантаження
15   Структурна стійкість бетонних  структур з плоскими плитами  
16   Вплив нерозривності згину на стійкість до продавлювання  крайніх колон
17  Сейсмічне вдосконалення бетонних плит і напруження зрізу під тиском: тестування та моделювання
18   Новий метод вклеювання арматури, що працює на напруження зрізу під тиском
19 Руйнування від продавлювання з’єднань колон з плитами перекриття, армованих стрижнями, що працюють на зріз

Членство в громадських організаціях