Журнал «Наука та будівництво»


Шановні автори!
З радістю повідомляємо, що у червні 2021 науково-технічний журнал «Наука та будівництво» був включений в каталог періодичних видань Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) (США).
Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) - це авторитетна міжнародна база даних, яка містить опис понад 300 тисяч періодичних видань, а також активно використовується співробітниками електронних каталогів, бібліотек, репозитаріїв, наукометричних баз Scopus і Web of Science для отримання докладної інформації про наукові журнали.ob1 2023.jpg
Обкладинка_Наука та будівн_2_2023_1.jpg
Обкладинка НБ_3_2023.jpg
Журнал «НАУКА ТА БУДІВНИЦТВО» входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових  ступенів доктора  і кандидата  технічних наук  відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 року № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 11 липня 2019 року № 975»  з присвоєною категорією «Б».

Тематична спрямованість журналу: поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок у галузі будівництва. 

Мета Журналу: створення простору новітньої публічної комунікації науковців та офіційного визнання наукових публікацій, зокрема донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот шляхом своєчасної та систематичної публікації українською, російською, англійською мовами оригінальних наукових, науково-технічних і науково-аналітичних статей вітчизняних та закордонних фахівців у сфері будівництва, які представляють наукові організації, державні установи, вищі навчальні заклади та підприємства будівельної галузі.
Категорії читачів Журналу: науковці, інженери, технологи, які публікують оригінальні наукові статті, з отриманими новими результатами та науковою новизною.

Проблематика Журналу:
Технічне регулювання у будівництві.
Будівельні конструкції.
Сейсмостійке будівництво.
Геотехніка.
Будівництво в складних інженерно-геологічних умовах.
Надійність і безпека будівель та споруд.
Енергоефективність у будівництві.

Засновник: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».

Журнал виходить 4 рази на рік і містить статті трьома мовами: українською, англійською та російською.

Обсяг – не менше 72 сторінок формату А4.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №20575-10375 Р від 24.02.2014 р.

ISSN друкованої версії: 2313-6669

До Вашої уваги пропонуємо ознайомитись з правилами оформлення статей для друку в  журналі «Наука та будівництво».

Розповсюдження. Журнал розповсюджується:

  •  за передплатою – вартість підписки 4-х номерів на 2023 рік 1800 (одна тисяча вісімсот) грн. 00 коп., у тому числі ПДВ 300 гривень 00 коп.;
  •  за адресною розсилкою до органів державної влади;
  •  в найбільші бібліотеки;
  •  на будівельних виставках, конференціях, семінарах, при проведенні «Круглих столів» тощо.

Для оформлення підписки на журнал «НАУКА ТА БУДІВНИЦТВО» просимо звертатися за адресою: 

E-mail: ndibk@ndibk.gov.ua  

або за тел. (044) 249-37-56.


Шановні колеги! Запрошуємо Вас до співпраці в журналі «НАУКА ТА БУДІВНИЦТВО»!


Редакція журналу:

03037, м. Київ – 37, вул. Преображенська, 5/2, ДП НДІБК,

тел.:  (044) 249-37-56

E-mail:   ndibk@ndibk.gov.ua<<Назад

Членство в громадських організаціях