Журнал "Наука та будівництво" 4/15

gur_nauka_bud_vo4_15.jpg

В номері журналу висвітлюються питання:

  • Про нормативні документи нового покоління щодо сейсмостійкого будівництва в Україні з врахуванням рекомендацій Європейського стандарту EN 1998-1 (Єврокод 8) та ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013
  • Сейсмічне мікрорайонування будівельних площадок для сейсмічного проектування будівель і споруд в сейсмічних районах України
  • Чисельне моделюваня процесів життєвого циклу будівель і споруд
  • Встановлення спектральних характеристик грунтової товщі при проектуванні сейсмостійких будівель і споруд 
  • Розрахунки на вогнестійкість дерев'яних конструкцій багатоповерхових будинків, що зводяться в сейсмічних районах
  • Підготовка спеціалістів із сейсмостійкого будівництва на основі сучасних наукових досягнень

Членство в громадських організаціях