Журнал "Наука та будівництво" 2022'1


Obkladenka bez metok 2_page.jpg
ЗМІСТ


Фаренюк Г.Г., Фаренюк Є.Г.

Методика оцінки мінімальних вимог до показників енергоефективності житлових та громадських будівель


Слюсаренко Ю.С., Галат В.В., Домбровський Я.І., Шумінський В.Д., Миколаєць М.Г., Крилов Є.О.

Оцінка технічного стану конструкцій водозливної греблі Дніпровської ГЕС


Дворник А.М., Степанчук Н.В., Шомка М.В.

Розрахунок осідань баретного фундаменту з використанням моделі еквівалентних паль


Домбровський Я.І., Степанчук С.В., Шидловська О.В., Шпаковська О.М., Шумінський В.Д.

Оцінка впливу нового будівництва житлово-громадського комплексу на вул. Велика Васильківська, 143/2 у Печерському районі м. Києва на головний міський каналізаційний колектор


Олексієнко О.Б.

Наукові основи забезпечення стійкості фасадних систем з штукатурним шаром до кліматичних впливівCONTENT


Farenyuk G., Farenyuk Y.

Assessment procedure of minimum requirements to energy performance indicators – residential and public buildings


Slyusarenko Y., Galat V., Domdrovskii Y., Shuminskyi V., Mykolayets M., Krylov Y.

Technical state assessment of overflow dam of the Dniprovska Hydroelectric Power Plant


Dvornyk A., Stepanchuk N., Shomkam.V.

Calculation of barrette foundation settlements using the equivalent pile model


Domdrovskii Y., Stepanchuk S.,                                  Shydlovska О., Shpakovska О., Shuminskyi V.

Assessment of the impact of the residential and public complex new construction at 143/2 Velyka Vasylkivska street in the Pechersk district of Kyiv on the main city sewer collector


Oleksiienko O.

Scientific grounds, which provide etics resistance to climate

Членство в громадських організаціях