Проектування сейсмостійких конструкцій відповідно до Єврокоду 8

Проектування сейсмостійких конструкцій відповідно до Єврокоду 8

УДК 624. 042. 7

ББК 38. 5

Ю.И. Н Е М Ч И Н О В

доктор технических наук, профессор

ПРОЕКТУВАННЯ СЕЙСМОСТІЙКИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОКОДУ 8

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

Частина 1

ДП НДІБК Мінрегіона України, 2015, Київ


М’яка обкладинка


Авторський колектив

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК):

Ю.І. Немчинов, д-р.техн.наук, проф. (науковий керівник);

М.Г. Мар´єнков, д-р.техн.наук;
К.М. Бабік, канд.техн.наук;
О.К. Хавкін, канд.техн.наук, ст.н.с.;
Ю.К. Болотов, канд.техн.наук;
М.М. Сорока, канд.техн.наук, доц.;
Д.В. Богдан, канд.техн.наук;
Ю.В. Смірнов, канд.техн.наук;
В.Г. Тарасюк, канд.техн.наук, ст.н.с.
В.Г. Поклонский канд.техн.наук, ст.н.с.

О.А. Фесенко канд.техн.наук

Асоціація Українського сейсмостійкого будівництва:

К.В. Єгупов, д-р техн. наук, проф.;
В.С. Дорофеєв, д-р техн. наук, проф..;
С.В. Петраш, канд. техн. наук, доц.;
І.В. Шеховцов, канд. техн. наук, доц.;
О.В. Кендзера, канд. фіз.-мат. наук;
Б.Г. Пустовітенко, д-р фіз.- мат. наук;
В.С. Кукунаєв, д-р техн. наук;
І.Г. Золотарєв, інженер;
Б.П. Гудков, канд. техн. наук;
В.І. Дирда, д-р техн. наук, проф.;
М.І. Лисиця, канд. техн. наук


posibnik_se-mika.jpg


ВСТУП


Сфера застосування

Ця публікація містить викладення основних принципів та правил застосування Єврокодів, які стосуються проектування найбільш поширених типів будівель у сейсмічних районах. Використання Єврокодів на території України у відповідності з постановою Кабінету міністрів України №547 від 23 травня 2011 року при проектуванні будівельних конструкцій обмежене I-IV категорій складності об'єкту.

Публікація охоплює частини ДСТУ-Н Б EN 1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій, ДСТУ-Н Б EN 1991, Єврокод 1: Впливу на конструкції та ДСТУ-Н Б EN 1998-1 Єврокод 8: Проектування сейсмостістійких конструкцій: Частина 1. «Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд».

Частина І публікації ґрунтується на Розділах 1 - 4 таі 10 ДСТУ-Н Б EN 1998-1 і присвячена висвітленню наступних положень:

  •  сфери застосування, термінів, визначення та познакам (розділ 1);
  • основним вимогам до сейсмостійких будівель, що проектуються за Єврокодами, умовам формування розрахункових сполучень навантажень з урахуванням сейсмічного навантаження, критеріям відповідності та контрольованим граничним станам, спеціальним заходам щодо проектування конструкцій сейсмостійких будівель, вимогам забезпечення якості в процесі проектування, будівництва і експлуатації (розділ 2);
  • визначенню типів ґрунтів майданчику будівництва за сейсмічними властивостями, визначенню параметрів та представленню розрахункового сейсмічного впливу (розділ 3);
  • характеристикам будівель за сейсмостійкістю, визначенню конструктивних та неконструктивних елементів, визначенню критеріїв конструктивної регулярності в плані та за висотою будівлі, класів важливості будівель і відповідних показників важливості, особливостям використання розрахункових методів, передбачених ДСТУ-Н Б EN 1998-1, а також умовам безпеки, які мають бути перевірені за результатами розрахунку (розділ 4);
  • проектуванню систем пасивної сейсмоізоляції конструкцій, в яких елементи сейсмоізоляції, розташовані нижче основного об’єму конструкцій, зокрема основним вимогам до проектування систем сейсмоізоляції, способам врахування сейсмічного впливу та характеристик сейсмоізолюючих елементів, використанню методів розрахунку будівель, обладнаних системами сейсмоізоляції, а також умовам безпеки, які мають бути перевірені за результатами розрахунку розрахунку (розділ 10).

В Розділах 5-9 наведено основні відомості про правила проектування конструкцій з різних матеріалів і елементів конструкцій, специфічних для таких будівель, а саме бетонних, сталевих, сталезалізобетоних, дерев'яних та кам'яних будівель. Детальному представленню положень ДСТУ-Н Б EN 1998-1 щодо особливостей проектування, розрахунку та конструювання будівельних конструкцій з різних матеріалів буде присвячено Частину ІІ публікації.

Крім того, в Частині І наведено інформативні Додатки А і В, які мають відношення до Розділів 3 і 4, відповідно.

Розділ 11 не є частиною ДСТУ-Н Б EN 1998-1. Він містить приклад розрахунку каркасної залізобетонної будівлі згідно з методикою Єврокода 8 і ДБН В.1.1-12:2014.


вул. Преображенська, 5/2,  
Київ – 37, 03037
(044) 249-37-65             
Ємельяненко Лідія Василівна
(044) 248-89-09
l.iemelyanenko@ndibk.gov.ua

Також можете залишити Ваше повідомлення,
заповнивши нижче приведену форму зворотнього зв'язку.

Членство в громадських організаціях