Практичний посібник «Розрахунок залізобетонних конструкцій на вогнестійкість відповідно до Єврокоду 2».

УДК [624.012.3.042.5:699.812](07)


ББК 38.53-022я7


РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОКОДУ 2.  

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК


ДП НДІБК Мінрегіону, 2016, Київ 


М’яка обкладинка


Авторський колектив


Державне      підприємство      «Державний      науково-дослідний      інститут      будівельних

конструкцій» (ДП НДІБК):

В.Г.Поклонський, канд. техн. наук (науковий керівник);

О.А.Фесенко, канд. техн. наук;

В.Г.Тарасюк, канд. техн. наук, с.н.с.;

Ю.І.Немчинов, докт. техн. наук, професор;

Х.З.Байтала;


ТК 304 “Захист будівель та споруд”

С.Л.Фомін, докт. техн. наук, професор (Харківський національний університет будівництва та архітектури);

П.Г.Круковський, докт. техн. наук, професор (Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України);

С.В.Новак, канд.техн.наук, с.н.с. (Український науково-дослідний інститут цивільного захисту);

Ю.А. Отрош, канд.техн.наук, доцент (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля);

К.В. Калафат, (Український Центр Сталевого Будівництва).Практичний посібник_Розрахунок ЗБ конструкцій на вогнестійкість.jpg
ВСТУП
       В Україні прийнято низку документів, в яких встановлено обовʼязкові вимоги пожежної безпеки в будівництві, серед яких:
- Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд;
- ДБН В.1.2-7:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»;
- ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва». Концепція   забезпечення    виконання    основної    вимоги   з    пожежної    безпеки будівельних виробів, будівель та споруд, яка визначена у Технічному регламенті, містить положення стосовно того, що будівельні об’єкти повинні проектуватись і зводитись так, щоб у разі виникнення пожежі:
- несуча здатність будівельних конструкцій зберігалась протягом певного проміжку часу;
-   поява і поширення вогню та диму всередині будівельного об'єкта були обмеженими;
- було обмежене поширення пожежі на сусідні будівельні об'єкти;
- люди могли залишити об'єкт або могли бути врятовані іншим способом;
- враховувалась безпека пожежно-рятувальних підрозділів".
    Для гарантування встановленних вимог пожежної безпеки в частині вогнестійкості будівельних конструкцій розроблені такі національні стандарти:
- ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 «Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDТ)»;
-    ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 «Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, ІDТ)»;
-  ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 «Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, IDТ);
-  ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 «Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, ІDТ)»;
-  ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:2012 «Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-1-2:2004, ІDТ)»;
-  ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012 «Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1996-1-2:2005, ІDТ)».
- ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 «Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-2:2007, IDТ)».
      У Посібнику викладені основні принципи та правила застосування Єврокодів щодо проектування з урахуванням вимог для забезпечення вогнестійкості залізобетонних конструкцій будівель.
Посібник охоплює частини ДСТУ-Н Б EN 1990 «Єврокод: Основи проектування конструкцій», ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 «Єврокод 1. Дії на конструкції під час пожежі. Частина 1-2», ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 «Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1» та ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 «Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість».
     Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №547 від 23 травня 2011 року використання Єврокодів поширюється на здійснення проектування конструкцій будівель    і    споруд    (нового   будівництва    та    реконструкції),    які    належать    до I - IV категорій складності


вул. Преображенська, 5/2, 
Київ – 37, 03037
(044) 249-37-65                 
Ємельяненко Лідія Василівна
(044) 248-89-09
l.iemelyanenko@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях